Platforma Smart City wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców

Okres realizacji inwestycji: 2024-2026

Finansowanie:  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania:  1 998 000,00 PLN .

Całkowita wartość inwestycji: 2 220 000,00 PLN.

W ramach projektu założono wdrożenie jednolitego rozwiązania Platformy Smart City pozwalającego na świadczenie e-usług oraz optymalizującego wewnętrzne procesy administracyjne w Urzędzie Miasta Kielce. Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług publicznych dla mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji, ograniczenie odwiedzin obywateli w urzędzie i przeniesienie kontaktu z urzędem do jednego punktu załatwiania spraw - Centrum Kontaktu.

Zakres projektu: adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby uruchomienia Centrum Kontaktu; zakup sprzętu w tym. m.in. serwery, macierze dyskowe, zestawy komputerowe, aparaty telefoniczne, słuchawki i inne; zakup i wdrożenie oprogramowania wraz ze wsparciem techn. do obsługi m.in., chatbot, voicebot, portal, call center; usługi tłumaczenia dla osób niesłyszących; zakup, modernizacja, rozbudowa lub wymiana istniejących systemów informatycznych do obsługi cyfrowych e-usług, w tym EZD (wraz ze wsparciem technicznym) jako integratora informacji, udostępnienie użytkownikom pełnej wiedzy na temat prowadzonych spraw; modernizacja infrastruktury technicznej i teleinformatycznej w celu współdziałania odpowiednich komponentów PSC; wymiana/zakup sprzętu do obsługi, spełniającego standardy bezpieczeństwa; wdrożenie narzędzi i integracji zapewniających interoperacyjność usług i danych przestrzennych; udostępnienie mieszkańcom cyfrowych e-usług na poziomie pow.3; szkolenia pracowników z zakresu zakupionych rozwiązań, obsługi oprogramowania; promocja wśród mieszkańców.

Projekt zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą cyfrową, umożliwi załatwianie spraw i uzyskanie rzetelnej informacji w jednym miejscu, poprzez wiele kanałów dostępowych, również działających 24H.

Powrót na początek strony