Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach

1. Okres realizacji inwestycji: 2022 ÷ 2024

2. Finansowanie:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość dofinansowania 31 162 279,76,00 PLN.

Całkowita wartość inwestycji 32 802 399,75 PLN.

3. Opis Projektu       

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności najważniejszych szpitali w Kielcach – Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Łączna długość dróg przewidzianych do budowy wynosi ponad 1,5 km. Zakres prac obejmuje rozbudowę skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską z bezpośrednim włączeniem ul. Kamińskiego, rozbudowę ww. ulicy i połączenie jej z nowym odcinkiem ul. Podklasztornej oraz rozbudowę skrzyżowania ul. Podklasztornej z ul. Bernardyńską do 4-wlotowego. Przebudowa układu drogowego oraz budowa miejsc postojowych, zatok autobusowych usprawni komunikację i dostępność wspomnianych szpitali oraz do usytuowanych w okolicy Poradni Specjalistycznych, Przychodni Podstawowej Opieki Medycznej i Domu Pomocy Społecznej. W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki, oświetlenie, zjazdy manewrowe.

Oprócz szpitali w obszarze planowanej inwestycji znajduje się jedyny w województwie Ogród Botaniczny oraz rezerwat krajobrazowo-leśny Karczówka. Miejsca te, jako zielone „płuca” miasta, mają wpływ na poprawę zdrowia publicznego, szczególnie po okresie pandemii.

Budowa nowych odcinków ścieżek i pasów rowerowych, włączających się do wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, pozwoli na stworzenie spójnego systemu dróg dla rowerów, będących elementem zrównoważonej mobilności miejskiej. Zwiększy to atrakcyjność turystyczną tej części Kielc, udostępniając dla turystyki rowerowej Ogród Botaniczny
i Wzgórze Karczówka. Zwiększenie transportu rowerowego i rezygnacja z części podróży transportem samochodowym wpłynie na obniżenie emisji CO2 do powietrza.

Dzięki inwestycji zwiększy się dostępność wskazanych miejsc dla mieszkańców regionu, co jest istotne w kontekście przeciwdziałania Covid-19 i jego niepożądanym skutkom.

Powrót na początek strony