Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka

Tytuł projektu: "Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka - dokumentacja + realizacja"

o wartości 4,79 mln PLN została zrealizowana w latach 2015-2017 przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW

Powrót na początek strony