Plan ogólny Miasta Kielce


1. Materiał graficzny.jpg

Szanowni Państwo,

24 września 2023 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzająca długo oczekiwaną reformę planowania przestrzennego w Polsce. Podstawową, fundamentalną zmianą, jest wprowadzenie nowego dokumentu w randze aktu prawa miejscowego, pod nazwą planu ogólnego. Do sporządzenia tego dokumentu właśnie przystąpiliśmy.

Plan ogólny sporządzamy dla całego miasta z wyłączeniem terenów zamkniętych.

Co to znaczy dla mieszkańców?

Powstanie całkiem nowy, strategiczny akt planowania przestrzennego dla całego miasta, w randze prawa miejscowego, na podstawie którego będą wydawane decyzje administracyjne: warunki zabudowy i pozwolenia na budowę.

W planie ogólnym, co bardzo istotne, określony zostanie obszar, w którego granicach będzie można wydawać warunki zabudowy. Poza tymi granicami takiej możliwości nie będzie.

Wszystkie plany miejscowe oraz warunki zabudowy będą musiały być zgodne z planem ogólnym.

Jakie są plany na plan ogólny?

Aktualnie ogłaszamy Państwu o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego i tym samym zaczynamy proces zbierania wniosków. Potrwa on od 1 do 29 lutego.

UWAGA!!!!

Termin składania wniosków do projektu planu ogólnego miasta Kielce został wydłużony do dnia 15 marca 2024 r.

W tym czasie mogą Państwo napisać do nas, czego od nas oczekują względem opracowywanego dokumentu.

Co szczególnie istotne, wniosek taki musi zostać złożony na formularzu, który pobrać Państwo mogą tutaj, wraz z instrukcją jego wypełnienia,  lub za pośrednictwem formularza online dostępnego tutaj.

 

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA KIELCE

W SPRAWIE PLANU OGÓLNEGO DLA MIASTA KIELCE

 

W związku z pojawiającymi się propozycjami spotkań z radnymi i mieszkańcami poszczególnych rejonów/osiedli Kielc na temat Planu Ogólnego miasta Kielce informuję, że spotkania takie i merytoryczne dyskusje z przedstawicielami Urzędu Miasta Kielce w poszczególnych częściach miasta przewidziane są na etapie konsultacji społecznych roboczego projektu dokumentu, które odbędą się w przyszłym 2025 roku.

Na obecnym etapie procedury – zbierania wniosków do Planu Ogólnego – brak jest jeszcze jakichkolwiek koncepcji planu i przesądzeń, stąd merytoryczne dyskusje byłyby bezprzedmiotowe. W ramach obecnego etapu oczekujemy od Państwa jedynie życzeń (wniosków, postulatów) co do przeznaczenia i przyszłego sposobu zagospodarowania Waszych działek, osiedli lub innych obszarów miasta. Roboczy dokument Planu Ogólnego będzie opracowany przy założeniu uwzględnienia w maksymalnie możliwym stopniu złożonych przez Was dzisiaj wniosków i życzeń oraz przedstawiony jw. do żywej dyskusji.

Przypominam, że wszystkie informacje na ten temat – wraz z bardzo uproszczonym formularzem wniosku on-line – znajdują się na platformie komunikacyjnej https://idea.kielce.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” – „PLAN OGÓLNY MIASTA”. W razie potrzeby możliwy jest kontakt w godzinach pracy Urzędu Miasta z pracownikami Biura Planowania Przestrzennego i Architektem Miejskim.

 

Prezydent Miasta Kielce

Bogdan Wenta

 

Plakat POG_zm_terminu.jpg

Ogłoszenie_Wnioski_POG1.png

 obraz (2).png

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Urbanistyki i Architektury
Biuro Planowania Przestrzennego

ul. Kozia 3

25-514 Kielce

telefon: 41 36 76 361

Powrót na początek strony