Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

1. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 marca 2006r.

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu - 48.033.380,39 zł, w tym: dofinansowanie w wysokości 3.834.635,18 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, oraz w wysokości 3.274.667,10 zł ze środków budżetu państwa i 4.392.320,20PLN z innych środków zewnętrznych.

3. Krótki opis projektu: przedmiotem projektu była przebudowa przestarzałego i zdewastowanego obiektu sportowego na nowoczesny stadion piłkarski zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie centrum Miasta Kielc o powierzchni 50 995 m² i nowym zagospodarowaniem otoczenia.

 

W wyniku realizacji projektu wykonano:
• modernizację płyty głównej boiska do piłki nożnej o wymiarach 105/68 metrów, boisko jest podgrzewane ze stacjonarnym systemem nawadniania i odwadniania,
• wybudowano widownią dla 15.500 osób z zadaszeniem o powierzchni 10.950 m²
• przygotowano powierzchnię handlową pod trybunami,
• zainstalowano oświetlenie stadionu o natężeniu 1.200lx, ekran dla publiczności, system monitoringu, ekran dźwiękochłonny w postaci kamiennej ściany o powierzchni 1.120 m²,
• okablowano stadion strukturalną siecią teleinformatyczną o długości 11.420 m,
• zamontowano niezależne systemy wentylacji,
• wybudowano 4.560 m² dróg wewnętrznych, 768 m² powierzchni parkingów wewnętrznych,
• wybudowano place wejściowe dla publiczności o powierzchni 2.074 m² oraz cztery kasy biletowe,
• posadzono drzewa i krzewy na powierzchni 5.313 m².

Dzięki realizacji projektu zwiększył się dostęp drużyn piłkarskich i społeczności lokalnej do infrastruktury sportowej, a tym samym wzrosła aktywność sportowa mieszkańców. Stworzono warunki dla rozwoju sportu młodzieżowego, seniorskiego, w tym także osób niepełnosprawnych. Liczne imprezy sportowe powodują wzrost frekwencji na stadionie oraz wydłużenie się sezonu sportowego. Posiadanie przez Miasto nowoczesnego obiektu piłkarskiego, otworzyło nowe możliwości dla organizacji imprez sportowych o randze międzynarodowej, zwiększyło atrakcyjność turystyczną i stało się elementem promocji Miasta.

ban4.jpg

Powrót na początek strony