Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762)

1. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 20 maja 2005r.

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu - 13.667.159,17 PLN, w tym: dofinansowanie w wysokości 10.218.552,79 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

3. Krótki opis projektu: ulica Krakowska w Kielcach jest drogą wojewódzką (DW) nr 762, łączy się bezpośrednio z obwodnicą Kielc - drogą ekspresową S-7 - i stanowi główny korytarz transportowy od południa i zachodu w kierunku centrum miasta. Przedmiotem projektu była przebudowa trzech wiaduktów w ciągu DW 762, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej miasta oraz zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez poprawę jakości wiaduktów.

W wyniku realizacji projektu wykonany został następujący zakres robót:
• przebudowa jezdni drogi
• przebudowa obiektów mostowych
• modernizacja skrzyżowania
• przebudowa chodników
• przebudowa sieci odwadniającej
• wymiana punktów oświetleniowych
• przebudowa kanalizacji teletechnicznej
• modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu.


Celem Projektu była poprawa dostępności komunikacyjnej Kielc poprzez usprawnienie dostępu do sieci dróg o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Powrót na początek strony