Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego

1. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 31 marca 2010 r.

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu – 82.244.048,71 mln PLN, w tym: dofinansowanie w wysokości do 90 % PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 1. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji.

3. Krótki opis projektu: przedmiotem inwestycji była budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego. KPT to jedno z największych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Kielce.

 

Celem realizacji było stworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej, który będzie służył ludziom wiążącym swoją przyszłość z innowacyjnymi technologiami. Park to umiejętne połączenie nowoczesnej infrastruktury z ciekawym designem i architekturą. Dopełnienie stanowi wyposażenie w najnowszy pod względem technologicznym sprzęt i media.
Oferta Parku obejmuje szerokie spektrum usług skierowanych zarówno do firm oraz środowiska akademickiego i naukowego. Wspieramy przedsiębiorcze inicjatywy-te, które są dopiero pomysłem na biznes, jak również dojrzałe firmy, które chcą produkować i świadczyć usługi w oparciu o innowacje i przyczyniać się do zróżnicowania gospodarczego Kielc i regionu. Oferujemy wynajem powierzchni biurowej, konferencyjnej i produkcyjnej na preferencyjnych warunkach, wsparcie merytoryczne i usługi okołobiznesowe. Kielecki Park Technologiczny dysponujetakże infrastrukturą dla nowoczesnych laboratoriów. Dzięki temu możemy realizować tak potrzebną w nowoczesnym społeczeństwie misję wdrażania w życie efektów badań i nowych technologii. 

W ramach Kieleckiego Parku Technologicznego funkcjonują następujące strefy:

Strefa I - Inkubator Technologiczny, o całkowitej powierzchni: 4476 m2
Inkubator Technologiczny świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi dla firm na każdym etapie ich rozwoju-od idei do ekspansji rynkowej. Instytucja pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej i stawianiu pierwszych kroków w biznesie. Firmom już istniejącym sprzyja w rozwinięciu skrzydeł. Ważnym kryterium ubiegania się o miejsce w Inkubatorze Technologicznym jest stosowanie innowacyjnych rozwiązań (produkcyjnych, usługowych, marketingowych) w działalności potencjalnych lokatorów. Firmy, które pozytywnie przejdą weryfikację, mogą korzystać z dobrze wyposażonej infrastruktury w atrakcyjnej lokalizacji na preferencyjnych warunkach.

Strefa II - Centrum Technologiczne, o całkowitej powierzchni: 12 819,76 m2, w skład którego wchodzą:
1. Budynek biurowo - laboratoryjno – produkcyjny, o powierzchni użytkowej 4 245,62 m2; złożony z 8 modułów, każdy o powierzchni od 358 m2 do 410 m2 z możliwością niezależnego podziału i funkcjonowania.
2. Hala produkcyjna, o powierzchni użytkowej 6 521,14 m2 składająca się z 10 niezależnych modułów o powierzchni od: 570 m2 do 610 m2 wraz z antresolą o powierzchni 2 053,02 m2 do adaptacji przez przedsiębiorców.
3. Uzbrojone tereny inwestycyjne o powierzchni 16 ha.
Centrum Technologiczne przeznaczone jest dla nowych i już funkcjonujących przedsiębiorstw, które stosują innowacyjne rozwiązania w produkcji i usługach. Najemcy mogą również korzystać z udogodnień, jakie niesie za sobą prowadzenie biznesu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Powrót na początek strony