Budowa węzła drogowego: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej

Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach

1. Umowa o dofinansowanie: w dniu 06 maja 2009 r. podpisana została Pre-umowa na przygotowanie projektu.

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu 48.301.277,23 PLN, w tym: dofinansowanie w wysokości 27.756.990,75 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 – Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu, Działanie 3.1 - Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

3. Krótki opis projektu: realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu ulic Żelaznej, Żytniej, Armii Krajowej i Grunwaldzkiej, które stanowią ważny element w układzie komunikacyjnym Kielc. ul. Żytnia i Grunwaldzka to najkrótsze połączenie między centrum Miasta a dzielnicami mieszkalnymi na Ślichowicach i Czarnowie. Ul. Żelazna i Armii Krajowej będą w przyszłości leżały w ciągu drogi obsługującej ruch na kierunkach płn.– płd. między ul. Krakowską i Zagnańską.

Zakres rzeczowy inwestycji, która będzie realizowana w okresie IV kwartał 2010 – II kwartał 2012, obejmuje:
• Budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej, Żelazna, Grunwaldzka, Żytnia,
• Przebudowę istniejącego węzła drogowego na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzka i Mielczarskiego,
• Budowę tunelu podziemnego dla pieszych,
• Przebudowę nawierzchni ul. Żelaznej, Armii Krajowej, Grunwaldzkiej, części ul. Mielczarskiego, łącznic pomiędzy ul. Mielczarskiego i Grunwaldzką.

Powrót na początek strony