Rozbudowa ulic: Zagórskiej i Wikaryjskiej

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce – rozbudowa ul. Zagórskiej i Wikaryjskiej

(Rozbudowa ul. Zagórskiej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej i rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odc. od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej)

1. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 29 czerwca 2010 r.

2. Finansowanie: całkowita wartość projektu – 31.885.095,37 PLN w tym: dofinansowanie w wysokości 16.358.864,95 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, z Działania 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.


3. Krótki opis projektu:

Głównym celem projektu była poprawa warunków komunikacyjnych miasta Kielce.
Ulica Zagórska należy do ważniejszych dróg uzupełniających podstawową sieć drogową miasta Kielce. Wraz z ulicą Wikaryjską stanowią dojazd do terenów mieszkaniowych we wschodniej dzielnicy miasta oraz okolicznych gmin należących do Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego (Daleszyce, Masłów, Górno).

W ramach realizacji projektu przebudowano m.in. tytułowe drogi, wybudowano ponad 7 km chodników wraz z przejściami dla pieszych i skrzyżowaniami, wybudowano kanalizację deszczową  i zatoki autobusowe.

Beneficjentem projektu jest Miasto Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach.

Powrót na początek strony