Technopark Kielce Digital Innovation Hub

logo-dih.png

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 r. ÷ 31.12.2025 r.

 

Finansowanie:

Technopark Kielce Digital Innovation Hub jest współfinansowany ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej w ramach Programu Cyfrowa Europa (Digital Europe) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG).

Dofinansowanie projektu z UE: 20 441 462,69 zł. Finansowane przez Unię Europejską. Informacje szczegółowe o projekcie https://dih.technopark.kielce.pl/

 

Krótki opis projektu:

Projekt „Technopark Kielce Digital Innovation Hub” to innowacyjne centrum wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu przyspieszenie ich cyfrowej transformacji.
Nasza misja koncentruje się na pomaganiu firmom w efektywnym wykorzystaniu nowoczesnych technologii, aby zwiększyć ich konkurencyjność i otworzyć drzwi do nowych możliwości biznesowych.
W ramach projektu oferujemy kompleksowe audyty, które pozwalają zidentyfikować kluczowe obszary, w których digitalizacja może przynieść największe korzyści. Skupiamy się na analizie procesów biznesowych i ocenie infrastruktury IT, aby każda firma mogła znaleźć najbardziej odpowiednią ścieżkę do cyfrowej transformacji. 

Nasz zespół składa się z ekspertów i partnerów technologicznych z różnych dziedzin, co umożliwia świadczenie wszechstronnego wsparcia i doradztwa. Współpraca z Technopark Kielce DIH nie tylko przyspiesza wdrażanie innowacji, ale również pomaga w rozwoju efektywności operacyjnej, co jest kluczowe dla wzrostu i adaptacji w dynamicznie zmieniającym się świecie technologii.

Zapraszamy do współpracy z Technopark Kielce DIH, gdzie innowacja i technologia przekładają się na realne korzyści dla Twojego biznesu.

 

Cel projektu:

Cel projektu "Technopark Kielce DIH" polega na zbudowaniu wszechstronnego centrum innowacji, które wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w przyspieszaniu ich cyfrowej transformacji. Kluczowymi aspektami tego projektu są:

Dostęp do ekspertyzy: Zapewnienie firmom dostępu do konsorcjum ekspertów z różnych dziedzin, którzy mogą udzielać wsparcia i doradztwa w zakresie technologii, innowacji i transformacji cyfrowej. Współpraca z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami pozwala przedsiębiorcom lepiej zrozumieć i rozwinąć potencjał swoich projektów.

Korzystanie z zaawansowanych infrastruktur: Umożliwienie przedsiębiorcom korzystania z zaawansowanych infrastruktur technologicznych, takich jak laboratoria, centra badawcze czy prototypownie. Dostęp do tych zasobów przyspiesza proces tworzenia i testowania nowych produktów czy usług, obniżając koszty i ryzyko związane z inwestycjami w infrastrukturę.

Wsparcie w finansowaniu: Pomoc w znalezieniu źródeł finansowania dla cyfrowych projektów przedsiębiorców. Technopark Kielce DIH wspiera budowanie biznesowych relacji i zdobywanie środków na rozwój oraz skalowanie innowacyjnych rozwiązań.

Budowanie sieci biznesowych: Stworzenie platformy, na której przedsiębiorcy mogą nawiązać wartościowe kontakty biznesowe z innymi firmami, naukowcami oraz instytucjami publicznymi. Współpraca z różnymi podmiotami może prowadzić do synergii, wymiany know-how oraz wspólnych projektów, co z kolei stymuluje innowacyjność i rozwój przedsiębiorstwa.

W rezultacie, głównym celem projektu jest umożliwienie firmom wykorzystania pełnego potencjału nowoczesnych technologii przez przyspieszenie ich procesów innowacyjnych i transformacji cyfrowej.

 

dih-logo.jpg

 

Powrót na początek strony