Urząd Miasta

Kancelaria Prezydenta

sekretariat: tel. 41 36 76 255, kancelariaprezydenta@um.kielce.pl

 • Biuro Obsługi Prezydenta
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
 • Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych
 • Biuro Prasowe
 • Stanowisko ds. BHP
 • Miejski Rzecznik Konsumentów
 • Stanowisko Nadzoru Właścicielskiego
 • Referat Zarządzania Ruchem Drogowym
 • Stanowisko ds. Inicjatyw Społecznych i Współpracy Lokalnej
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Organizacji i Kadr

sekretariat: tel. 41 36 76 148, urszula.bielawska@um.kielce.pl

 • Biuro Obsługi Interesantów
 • Biuro Obsługi Urzędu
 • Referat Kadr i Szkolenia
 • Referat Płac, Budżetu i Spraw Socjalnych
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

sekretariat: tel. 41 36-76-610, matylda.sobczyk@um.kielce.pl

 • Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Działalności Gospodarczej
 • Biuro ds. Partycypacji Społecznej
 • Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora
 • Stanowisko ds. Centrum Miasta i Współpracy z Przedsiębiorcami
 • Stanowisko ds. Analiz Strategicznych
 • Stanowisko ds. Dostępu do Informacji Publicznej
 • Stanowisko ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Komunikacji

sekretariat: tel. 41 36-76-230, sekretariat.komunikacja@um.kielce.pl

 • Biuro Rejestracji Pojazdów
 • Biuro Praw Jazdy
 • Stanowisko ds. Transportu
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych i Informacji

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

sekretariat: tel. 41 36 76 626, sekretariat.eoz@um.kielce.pl

 • Referat Edukacji
 • Referat Kultury
 • Referat Sportu i Turystyki
 • Referat Pomocy Stypendialnej i Oświaty Niepublicznej
 • Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki
 • Referat Budżetu Oświaty
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych
 • Stanowisko ds. Obsługi Prawnej Jednostek Budżetowych Nadzorowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Urbanistyki i Architektury

sekretariat: tel. 41 36-76-130, malgorzata.kwiecien@um.kielce.pl ; magdalena.szwarc@um.kielce.pl

 • Biuro Planowania Przestrzennego
 • Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Wschód
 • Referat Lokalizacji Inwestycji - Kielce Zachód
 • Referat Administracji Budowlanej
 • Biuro Mieszkalnictwa
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych
 • Stanowisko ds. Ochrony Zabytków

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Geodezji

sekretariat: tel. 41 36-76-863, katarzyna.olczyk@um.kielce.pl

 • Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
 • Referat - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Geodeta Powiatowy
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Gospodarki Nieruchomościami

sekretariat: tel. 41 36-76-221, sekretariat.gn@um.kielce.pl

 • Referat Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości
 • Referat Gospodarki Gruntami
 • Referat Obrotu Nieruchomościami i Rozwoju Obszarowego
 • Referat Skarbu Państwa
 • Referat Środków Trwałych
 • Referat Obrotu Prawa Użytkowania Wieczystego
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

sekretariat: tel. 41 36-76-313, sekretariat.gks@um.kielce.pl

 • Referat Gospodarki Odpadami
 • Referat Usług Komunalnych
 • Referat Kształtowania Środowiska i Zieleni Miejskiej
 • Referat Środowiska, Gospodarki Wodnej, Geologii i Hałasu
 • Referat ds. Klimatu, Powietrza, Energii i Elektromobilności
 • Stanowisko ds. Ochrony Zwierząt
 • Stanowisko ds. Obsługi Finansowej
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Budżetu i Księgowości

sekretariat: tel. 41 36-76-220, sekretariat.budzet@um.kielce.pl

 • Referat Planowania Budżetu
 • Referat Księgowości Budżetu
 • Referat Księgowości Dochodów oraz Rozliczeń Podatku VAT
 • Referat Wydatków Urzędu, Ewidencji Inwestycji i Majątku
 • Stanowisko ds. Obsługi Długu i Płynności Finansowej Miasta
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji

sekretariat: tel. 41 36-76-101, sekretariat.podatki@um.kielce.pl

 • Referat Wymiaru Podatków i Opłat od Osób Fizycznych
 • Referat Wymiary Podatków i Opłat od Osób Prawnych
 • Referat Windykacji Podatków i Opłat
 • Referat Egzekucji Administracyjnej Należności Pieniężnych
 • Referat Windykacji Należności Publicznoprawnych i Ulg
 • Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Wydział Administracyjny

sekretariat: tel. 41 36-76-607, malgorzata.wielontkiewicz@um.kielce.pl

 • Biuro Usług Informatycznych
 • Biuro Zamówień Publicznych
 • Referat Techniczny
 • Referat Gospodarowania, Obsługi i Dozoru Mienia
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

sekretariat: tel. 41 36-76-034, 41 36-76-589, sekretariat.usc@um.kielce.pl, sekretariat.so@um.kielce.pl

 • Stanowisko ds. Rejestracji Noworodków
 • Stanowisko ds. Małżeństw
 • Stanowisko ds. Rejestracji Zgonów
 • Stanowisko ds. Aktów Stanu Cywilnego
 • Referat Ewidencji Ludności
 • Referat Dowodów Osobistych
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

sekretariat: tel. 41 36-76-553, sekretariat.zfe@um.kielce.pl

 • Referat Funduszy Europejskich
 • Biuro Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (KOF)
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

sekretariat: tel. 41 36-76-242, sekretariat.bzk@um.kielce.pl

 • Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Stanowisko ds. Wojskowych
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Smart City

sekretariat: tel. 41 36-76-754, zbigniew.zalewski@um.kielce.pl

 • Stanowisko ds. Zarządzania Rozwojem - Smart City
 • Stanowisko ds. Systemów
 • Stanowisko ds. Finansowo - Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Biuro Inwestycji

sekretariat: tel. 41 36-76-634, katarzyna.jasinska@um.kielce.pl

 • Stanowisko ds. Przygotowania, Realizacji i Rozliczeń Inwestycji
 • Stanowisko ds. Planowania, Analiz i Sprawozdawczości
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem


Biuro Rady Miasta

sekretariat: tel. 41 36-76-110, joanna.sciegienny@um.kielce.pl

 • Stanowisko ds. Obsługi Rady i Jej Organów
 • Stanowisko ds. Organizacyjnych
Powrót na początek strony