Agata Wojda - Drugi Zastępca Prezydenta Kielc

Agata Wojda - urodzona w 1981 roku, politolożka, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu public relations. Przez 8 lat pełniła funkcję rzeczniczki prasowej wojewody świętokrzyskiego, była odpowiedzialna za politykę informacyjną i kampanie społeczne urzędu.

Przez ponad 10 lat była kielecką radną, w samorządzie pełniła funkcję przewodniczącej komisji ładu przestrzennego, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Inicjatorka wielu projektów, m.in. programu zbierania „deszczówki”, 30-dniowych bezpłatnych biletów na komunikację publiczną dla honorowych dawców krwi, zaangażowana w tworzenie kieleckiego budżetu obywatelskiego. Miejska aktywistka, tworzy i współpracuje przy projektach społecznych integrujących mieszkańców.

Drugi Zastępca Prezydenta sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały:

1. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich - Referat Dowodów Osobistych i Referat Ewidencji Ludności,

2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska,

3. Wydział Komunikacji.

W obszarze nadzoru znajdują się jednostki organizacyjne miasta:

1. Zarząd Transportu Miejskiego

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjęcia interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub przy pomocy formularza elektronicznego.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1
Pokój 121
25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 121

agata.wojda@um.kielce.pl

Powrót na początek strony