Marcin Chłodnicki - Trzeci Zastępca Prezydenta Kielc

Marcin Chłodnicki - urodzony w 1978 roku, kilkanaście lat przepracował w administracji publicznej - początkowo zajmując się organizacją szkoleń, decyzjami administracyjnymi, obsługą funduszy Unii Europejskiej, a potem ich promocją. Z wykształcenia jest magistrem politologii i nauk społecznych. Posiada także dyplomy studiów podyplomowych z zakresu funduszy UE oraz public relations. Ukończył wiele kursów i szkoleń obejmujących tematyką szeroko pojęte zarządzanie.

Do polityki samorządowej trafił przez działalność w lokalnych stowarzyszeniach. Od 2014 roku radny Rady Miasta Kielce. W ostatnim czasie był członkiem zarządu spółki z branży szkoleniowej. Prowadził także zajęcia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Społecznej Akademii Nauk. Prywatnie zawsze najbardziej był zaangażowany w organizacje sportowe, a pasji, jaką jest kolarstwo, trzyma się aktywnie do dziś.

Trzeci zastępca Prezydenta sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

W obszarze nadzoru znajdują się jednostki organizacyjne miasta:

1. Żłobek Samorządowy nr 5,

2. Żłobek Samorządowy nr 12,

3. Żłobek Samorządowy nr 13,

4. Żłobek Samorządowy nr 15,

5. Żłobek Samorządowy nr 17,

6. Żłobek Samorządowy "Uśmiech Malucha",

7. Przedszkole Samorządowe nr 1,

8. Przedszkole Samorządowe nr 2,

9. Przedszkole Samorządowe nr 3,

10. Przedszkole Samorządowe nr 4,

11. Przedszkole Samorządowe nr 5,

12. Przedszkole Samorządowe nr 6,

13. Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 8,

14. Przedszkole Samorządowe nr 9,

15. Przedszkole Samorządowe nr 13,

16. Przedszkole Samorządowe nr 14,

17. Przedszkole Samorządowe nr 16,

18. Przedszkole Samorządowe nr 18,

19. Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi,

20. Przedszkole Samorządowe nr 21,

21. Przedszkole Samorządowe nr 22,

22. Przedszkole Samorządowe nr 23,

23. Przedszkole Samorządowe nr 24,

24. Przedszkole Samorządowe nr 25,

25. Przedszkole Samorządowe nr 26,

26. Integracyjne Przedszkole Samorządowe nr 27,

27. Przedszkole Samorządowe nr 28,

28. Przedszkole Samorządowe nr 29,

29. Przedszkole Samorządowe nr 30,

30. Przedszkole Samorządowe nr 31,

31. Przedszkole Samorządowe nr 32,

32. Przedszkole Samorządowe nr 33,

33. Przedszkole Samorządowe nr 34,

34. Przedszkole Samorządowe nr 35,

35. Przedszkole Samorządowe nr 36,

36. Przedszkole Samorządowe nr 40,

37. Przedszkole Samorządowe nr 42,

38. Przedszkole Samorządowe nr 43,

39. Szkoła Podstawowa nr 1,

40. Szkoła Podstawowa nr 2,

41. Szkoła Podstawowa nr 4,

42. Szkoła Podstawowa nr 5,

43. Szkoła Podstawowa nr 7,

44. Szkoła Podstawowa nr 8,

45. Szkoła Podstawowa nr 9,

46. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11,

47. Szkoła Podstawowa nr 12,

48. Szkoła Podstawowa nr 13,

49. Szkoła Podstawowa nr 15,

50. Szkoła Podstawowa nr 18,

51. Szkoła Podstawowa nr 19,

52. Szkoła Podstawowa nr 20,

53. Szkoła Podstawowa nr 22,

54. Szkoła Podstawowa nr 23,

55. Szkoła Podstawowa nr 24,

56. Szkoła Podstawowa nr 25,

57. Szkoła Podstawowa nr 27,

58. Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi,

59. Szkoła Podstawowa nr 33,

60. Szkoła Podstawowa nr 34,

61. Szkoła Podstawowa nr 38 Specjalna,

62. Szkoła Podstawowa nr 39,

63. Zespół Placówek Oświatowych nr 1,

64. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,

65. Zespół Szkół nr 1 Specjalnych,

66. I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego,

67. II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego,

68. III Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida,

69. IV Liceum Ogólnokształcące,

70. V Liceum Ogólnokształcące im. ks. P. Ściegiennego,

71. VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego,

72. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach,

73. Zespół Szkół Nr 2,

74. Zespół Szkół Nr 3,

75. Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika,

76. Zespół Szkół Ekonomicznych,

77. Zespół Szkół Elektrycznych,

78. Zespół Szkół Informatycznych im. gen. J. Hauke Bosaka,

79. Zespół Szkół Mechanicznych,

80. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,

81. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,

82. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2,

83. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych,

84. Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,

85. Młodzieżowy Dom Kultury,

86. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,

87. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,

88. Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

89. Świetlica Wspierająco-Integrująca "PLUS",

90. Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia,

91. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

93. Biuro Wystaw Artystycznych

94. Dom Kultury "Białogon"

95. Dom Kultury Zameczek

96. Dom Środowisk Twórczych

97. Kielecki Teatr Tańca

98. Kieleckie Centrum Kultury

99. Miejska Biblioteka Publiczna

100. Muzeum Historii Kielc

101. Muzeum Zabawek i Zabawy

102. Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"

103. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR)

 Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Przyjęcia interesantów po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie lub przy pomocy formularza elektronicznego.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

ul. Strycharska 6
Pokój 706
25-361 Kielce

telefon: 41 36 76 551
fax: 41 34 32 200

marcin.chlodnicki@um.kielce.pl

Powrót na początek strony