Dowód rejestracyjny

Sprawy dotyczące otrzymania nowego dowodu rejestracyjnego, wydania wtórnika i zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym realizuje Biuro Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji.

Jeśli chcesz odebrać nowy dowód rejestracyjny, najpierw sprawdź, czy jest przygotowany do odbioru. Informacje o tym uzyskasz w Urzędzie lub na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl. Pamiętaj - przy odbiorze dowodu rejestracyjnego zwracasz pozwolenie czasowe oraz przedstawiasz ważną polisę OC.

Aby odebrać dowód rejestracyjny, umów się na wizytę poprzez formularz umieszczony w serwisie Umów Wizytę lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099 lub 41 36 76 499.

Więcej na temat rejestracji pojazdów nowych i używanych dowiesz się w zakładce Załatw Sprawę/Komunikacja/Rejestracja pojazdów.


Jeśli potrzebujesz wtórnika lub nowego dowodu rejestracyjnego bez zmiany numeru rejestracyjnego z uwagi na utratę lub zniszczenie obecnego dokumentu, umów się na wizytę w Urzędzie za pomocą serwisu Umów Wizytę lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099, 41 36 76 499. Pamiętaj, aby wypełnić wniosek, do którego dołączysz wymagane dokumenty w oryginale. Ważne - miej pod ręką dokument tożsamości, a jeżeli pojazd stanowi współwłasność, wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.

Wniosek i niezbędne dokumenty w oryginale możesz wysłać pocztą tradycyjną. Dokumenty zostaną Ci zwrócone przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego lub wtórnika. Aby odebrać wtórnik lub nowy dowód rejestracyjny bez zmiany numeru, koniecznie umów wizytę w Urzędzie.

Od 4 grudnia 2020 r. wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest konieczna, gdy w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym zostały wypełnione wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego. 

Więcej o otrzymaniu wtórnika tablic, wydaniu dodatkowej tablicy oraz wydaniu wtórnika lub wymianie karty pojazdu dowiesz się w zakładce Załatw Sprawę/Komunikacja/Tablice, Nalepki kontrolne, Znaki legalizacyjne.


Jeśli z powodu kradzieży, zgubienia, zniszczenia lub zmiany aktualnie obowiązującego wzoru tablic rejestracyjnych potrzebujesz nowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnymumów się do Urzędu poprzez serwis Umów Wizytę lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099, 41 36 76 499. Pamiętaj, aby wypełnić wniosek znajdujący się w Biuletynie Informacji Publicznej, w którym podasz przyczynę zmiany.

Postępuj podobnie, jeśli wnioskujesz o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych samochodowych zmniejszonych.


Jeśli chcesz dopisać lub skreślić współwłaściciela albo zmienić dane w adnotacjach w dowodzie rejestracyjnym, umów się poprzez serwis Umów Wizytę lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099, 41 36 76 499. Pamiętaj, aby wypełnić zawiadomienie, w którym opiszesz rodzaj zmian. Na wizytę w Urzędzie zabierz ze sobą dokument tożsamości. Jeżeli pojazd stanowi współwłasność - wymagana jest obecność wszystkich współwłaścicieli lub udzielone przez nich pełnomocnictwa.

Wniosek i niezbędne dokumenty w oryginale możesz także wysłać pocztą tradycyjną. Dokumenty zostaną Ci zwrócone przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego wraz z wnioskowaną adnotacją. Aby odebrać dowód rejestracyjny, koniecznie umów wizytę w Urzędzie.


Jeśli chcesz zmienić dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (np. adres, zmiany konstrukcyjne), które polegają m.in. na zmianie rodzaju pojazdu lub zmianie jego parametrów technicznych, umów się na wizytę poprzez formularz Umów Wizytę lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099, 41 36 76 499. Pamiętaj, aby wypełnić wniosekw którym wybierzesz rodzaj wprowadzanych zmian. 

Wniosek i niezbędne dokumenty w oryginale możesz także wysłać pocztą tradycyjną. Dokumenty zostaną Ci zwrócone przy odbiorze nowego dowodu rejestracyjnego wraz z wnioskowaną adnotacją. Aby odebrać dowód rejestracyjny, koniecznie umów wizytę w Urzędzie.


Jeśli chcesz zmienić dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu i dodać adnotacje m. in. o haku, gazie itp., umów się na wizytę poprzez serwis Umów Wizytę lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099, 41 36 76 499. Pamiętaj, aby wypełnić wniosekw którym wybierzesz rodzaj wprowadzonych zmian oraz przygotować niezbędne dokumenty w oryginale.


Jeśli wnioskujesz o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, możesz to zrobić tylko wówczas, kiedy ustaną przyczyny uzasadniające jego zatrzymanie. O zwrot dokumentu możesz zawnioskować do Prezydenta Miasta Kielce, o ile nie zrobiłeś tego wcześniej w stacji kontroli pojazdów lub na policji. W tym celu umów się na wizytę poprzez serwis Umów Wizytę lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099, 41 36 76 499. Pamiętaj, aby na wizytę przygotować wypełniony wniosek o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i niezbędne dokumenty w oryginale.

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji
Biuro Rejestracji Pojazdów

Rynek 1

25-303 Kielce

Kierownik Biura:

Magdalena Kosowska

telefon: 41 36 76 115

magdalena.kosowska@um.kielce.pl

 

Powrót na początek strony