Wyrejestrowanie pojazdu

Sprawy dotyczące wyrejestrowania lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu realizuje Biuro Rejestracji Pojazdów w Wydziale Komunikacji.

Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd, możesz to zrobić w przypadku:

 • przekazania pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów,
 • kradzieży pojazdu,
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę,
 • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Wcześniej koniecznie zarezerwuj wizytę poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Umów Wizytę. Jeśli wypełnisz interaktywny formularz dostępny w serwisie Umów Wizytę, termin wizyty wypadnie następnego dnia roboczego. Formularz jest aktywny codziennie od 7:30. 

Klienci są przyjmowani od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz od czwartku do piątku od 8:00 do 15:00. 

Jeśli brakuje terminów, spróbuj się umówić ponownie w następnym dniu roboczym lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099 lub 41 36 76 499.

Wniosek i niezbędne dokumenty w oryginale możesz także wysłać pocztą tradycyjną. Dokumenty wraz z decyzją o wyrejestrowaniu pojazdu zostaną Ci zwrócone pod wskazany przez Ciebie adres.

Wyrejestrowanie pojazdu podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Opłaty dokonaj na numer konta: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000, zaś w tytule przelewu podaj: "Opłata za wyrejestrowanie pojazdu nr VIN: (……….)".

Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 432, 41 36 76 433 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz czasowo wycofać pojazd z ruchu, możesz to zrobić w przypadku:

 • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągników samochodowych,
 • pojazdów specjalnych,
 • autobusów.

Wcześniej koniecznie zarezerwuj wizytę za pomocą elektronicznego systemu przywoławczego bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1 lub poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Umów Wizytę. Jeśli wypełnisz interaktywny formularz dostępny w serwisie Umów Wizytę, termin wizyty będzie następnego dnia roboczego. Formularz jest aktywny codziennie od godziny 7:30. 

Klienci są przyjmowani od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 17:00 oraz od czwartku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Jeśli brakuje terminów, spróbuj się umówić ponownie w następnym dniu roboczym lub zadzwoń pod numery telefonu: 41 36 76 099 lub 41 36 76 499.

Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł. Jeśli wycofujesz pojazd z ruchu na więcej niż 2 miesiące, ale łącznie nie dłużej niż 48 miesięcy, opłata powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o: 

 • 4 zł – od 3. do 12. miesiąca;
 • 2 zł – od 13. do 24. miesiąca; 
 • 0,25 zł – od 25. do 48. miesiąca.

Powyższą opłatę wpłać na numer konta: 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000. Szczegółowe informacje uzyskasz dzwoniąc pod numery telefonu: 41 36 76 432, 41 36 76 433 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji
Biuro Rejestracji Pojazdów

Rynek 1

25-303 Kielce

Kierownik Biura:

Magdalena Kosowska

telefon: 41 36 76 115

magdalena.kosowska@um.kielce.pl

 

Powrót na początek strony