Prawo jazdy

Sprawy komunikacyjne związane z uprawnieniami do kierowania pojazdami, m.in. prawem jazdy realizuje Biuro Praw Jazdy w Wydziale Komunikacji.

Jeśli chcesz:

konieczne jest zarezerwowanie wizyty za pomocą serwisu Umów Wizytę

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się telefonicznie pod numerem telefonu: 41 36 76 420. 

Godziny przyjęć:

  • pok. 23 - poniedziałek - piątek 8.00-14.30
  • pok. 25, 26 – poniedziałek – piątek 8.00–14.40

Szczegółowe informacje możesz uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 025.


Pamiętaj, że w celu wydania prawa jazdy lub wydania międzynarodowego prawa jazdy, konieczne jest złożenie wniosku zgodnego ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Więcej informacji uzyskasz w karcie usług zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opłatę za wydanie prawa jazdy należy uiścić na rachunek bankowy numer 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994, w kwocie:

  • wydanie prawa jazdy - 100,00 zł, w tytule przelewu wpisz "Opłata za wydanie prawa jazdy"
  • wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35,00 zł, w tytule przelewu wpisz "Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy".

Możesz również złożyć wniosek przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Na ten temat dowiesz się w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej lub Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz:

najpierw sprawdź, czy jest przygotowane do odbioru. Informacje o tym uzyskasz w Urzędzie lub na stronie internetowej: https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz-status-prawa-jazdy.


Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, możesz:

  • uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T 
  • rozpocząć szkolenie

Wzór oświadczenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz:

zarezerwuj wizytę za pomocą serwisu Umów Wizytę

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się telefonicznie pod numerem telefonu: 41 36 76 023. 

Pamiętaj, że w celu wydania decyzji o przywróceniu cofniętego uprawnienia do prowadzenia pojazdów i/lub zwrot zatrzymanego prawa jazdy, musisz złożyć wniosek zgodny ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, który znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej

Opłatę skarbową za przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami należy uiścić na rachunek bankowy numer 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000 w kwocie 10 zł, w tytule przelewu wpisując „opłata skarbowa za przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami".

 

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji
Biuro Praw Jazdy

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 021

iza.marud@um.kielce.pl

Powrót na początek strony