Instruktorzy i Wykładowcy

Sprawy komunikacyjne związane z udzieleniem licencji i zezwoleń na wykonanie transportu drogowego osób realizuje Stanowisko ds. Transportu w Wydziale Komunikacji.

Jeśli chcesz szkolić kursantów, zadbaj o uzyskanie odpowiednich uprawnień instruktorskich. Koniecznie postaraj się o wpis do ewidencji instruktorów szkolących kandydatów na kierowców.

Jest to niezbędny warunek. Dzięki temu osoby uczestniczące w szkoleniu na kierowców będą miały ważne zaświadczenia po jego ukończeniu. 

W tym celu umów się na wizytę w urzędzie za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę. Wniosek z wymaganymi załącznikami możesz złożyć również listownie. 

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 231.

Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł, płatne na rachunek bankowy 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994. W tytule wpisz "Opłata za wpis do ewidencji instruktorów".

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Biznes.gov.pl.


 

Terminarz egzaminów na instruktorów

 


Jeśli chcesz prowadzić ośrodek szkolenia kierowców musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

W tym celu umów się na wizytę w urzędzie za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę. Wniosek z wymaganymi załącznikami możesz złożyć również listownie. 

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 231.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców podlega opłacie skarbowej w wysokości 500 zł, płatne na rachunek bankowy 94 1050 1461 1000 0023 5322 5994. W tytule wpisz "Opłata za wpis do rejestru ośrodków szkolenia kierowców".

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Biznes.gov.pl.


Jeśli chcesz przedłużyć ważność legitymacji instruktora z terminem ważności, który wynika z terminów badań dla kierujących pojazdami, wypełnij to pismo. Możesz je złożyć w Urzędzie Miasta przy Rynku 1 w pokoju 231.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji
Stanowisko ds. Transportu

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 231

grzegorz.witkowski@um.kielce.pl

Powrót na początek strony