Taxi

Sprawy komunikacyjne związane z udzieleniem licencji i zezwoleń na transport drogowy taksówką realizuje Stanowisko ds. Transportu w Wydziale Komunikacji.

Jeśli chcesz zostać taksówkarzem, wcześniej musisz uzyskać licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku, wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek możesz złożyć podczas wizyty w urzędzie, listownie lub drogą elektroniczną. Składając go przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 235.

Opłata za licencję ustalana jest indywidualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Biznes.gov.pl.


Jeśli chcesz dokonać zmiany licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką, złóż wniosek, w którym określ rodzaj zmiany. 

Wniosek możesz złożyć podczas wizyty w urzędzie, listownie lub drogą elektroniczną. Składając go przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 235.

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli chcesz zawiesić wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką złóż zawiadomienie w tej sprawie, w której określisz czas zawieszenia.

Pamiętaj, że zawiadomienie powinno być złożone nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia. Zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów po ustaleniu indywidualnie jej wysokości.

Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 235.


Jeśli chcesz zrzec się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, złóż wniosek, w którym określisz termin zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 

Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 235.


Jeśli z powodu zniszczenia, zgubienia lub kradzieży potrzebujesz wtórnika licencji, zezwolenia, wpisu, złóż wniosek. W celu otrzymania dokumentu, umów się na wizytę w urzędzie za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu 41 36 76 235.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji
Stanowisko ds. Transportu

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 231

grzegorz.witkowski@um.kielce.pl

Powrót na początek strony