Wzory wniosków

Poniżej znajdziesz wzory wniosków i druki do pobrania, a także informacje o załącznikach, które należy dostarczyć, w celu załatwienia sprawy w Wydziale Komunikacji.

1. Wnioski/druki Biura Rejestracji Pojazdów:

Szczegółowe informacje na temat załatwianej sprawy znajdziesz w zakładce Załatw Sprawę/Komunikacja/Sprawy z zakresu rejestracji pojazdów.

2. Wnioski/druki Biura Prawa Jazdy:

Szczegółowe informacje na temat załatwianej sprawy znajdziesz w zakładce Załatw Sprawę/Komunikacja/Sprawy z zakresu uprawnień do kierowania pojazdami.

3. Wnioski/druki Stanowiska ds. Transportu:

Szczegółowe informacje na temat załatwianej sprawy znajdziesz w zakładce Załatw Sprawę/Komunikacja/Sprawy związane z transportem i działalnością regulowaną.

4. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 230

sekretariat.komunikacja@um.kielce.pl
https://kielce.eu

Powrót na początek strony