Podatki i opłaty lokalne

Otrzymywanie pism (w tym decyzji podatkowej) przez e-PUAP:

Tu znajdziesz informacje o podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnym, leśnym, a także o opłacie skarbowej, targowej i od posiadania psów.

Ponadto dowiesz się jak uzyskać zaświadczenie:

    • z ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych,
    • o gospodarstwie rolnym,
    • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,
    • o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzających stan zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych (tj. opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata przekształceniowa),
    • o wniesieniu opłat lub opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Ustalisz również jak uzyskać zwrot nadpłaty z tytułu opłat dokonanych w nadmiernej wysokości lub niesłusznie wpłaconych. 

Powrót na początek strony