Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kierunek "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / www.ujk.edu.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia, które przygotowują do pracy w prasie, portalach internetowych, redakcjach radiowych, telewizyjnych, agencjach informacyjnych i wydawnictwach. Absolwenci mogą szukać zatrudnienia także w instytucjach zajmujących się reklamą, marketingiem i public relations.

Większość zajęć ma charakter praktyczny. Studenci korzystają z nowocześnie wyposażonego Uniwersyteckiego Centrum Mediów. Prowadzą audycje w uczelnianym radiu Fraszka, piszą teksty na stronę internetową, nagrywają w studiu telewizyjnym.

Staże i praktyki zawodowe odbywają się w redakcjach lokalnych mediów i instytucjach działających w branży PR i reklamy. Studenci mogą także uczestniczyć w projektach stażowych oraz podnoszących kompetencje.

Na studiach I stopnia do wyboru są następujące bloki przedmiotów: dziennikarstwo nowych mediów, realizacja radiowo-telewizyjna oraz wizerunek, promocja i reklama.

Studenci mogą wybierać formę pracy dyplomowej. Oprócz tradycyjnej rozprawy teoretycznej mogą przygotować projekt z zakresu PR i reklamy lub portfolio obejmujące opublikowane prace dziennikarskie.

Powrót na początek strony