Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek "edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej" na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / www.ujk.edu.pl

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to kierunek dla osób uzdolnionych artystycznie, które chcą związać swoją karierę zawodową z muzyką.

Podczas rekrutacji na studia oceniane są uzdolnienia artystyczne kandydatów. Ze sprawdzianu zwolnieni są absolwenci szkół muzycznych II stopnia oraz laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego.

Studia przygotowują do prowadzenia samodzielnej działalności twórczej, podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury i sztuki czy ośrodkach upowszechniania kultury muzycznej.

Studenci mogą wybrać grupę przedmiotów przygotowującą do wykonywania zawodu nauczyciela albo zdecydować się na bloki zajęć z gry na fortepianie i śpiewu. Ponadto do wyboru są przedmioty z zakresu edukacji muzycznej lub dyrygowania i prowadzenia zespołów lub śpiewu estradowego.

Powrót na początek strony