Psychologia

Kierunek "psychologia" na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
Fot. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / www.ujk.edu.pl

Trwające 5 lat jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnorodnych instytucjach, np. poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowawczo-edukacyjnych, centrach interwencji kryzysowej, w sądownictwie, policji, wojsku i szpitalach. Mogą też otworzyć własny gabinet.

Kompetencje, jakie zdobywa absolwent uzależnione są od wyboru kierunkowej grupy przedmiotów. Pierwsza z nich to psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka. Zajęcia obejmują m.in. naukę rozwiązywania konfliktów drogą negocjacji i mediacji, doradztwa w zakresie kariery zawodowej czy kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Grupa przedmiotów z zakresu psychologii klinicznej umożliwia poznanie funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz somatycznego i przygotowanie do pracy z nim.

Z kolei absolwent, który zrealizował grupę przedmiotów z zakresu psychologii wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka ma wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w poszczególnych etapach rozwoju w przebiegu całego życia (life-span), począwszy od okresu prenatalnego a skończywszy na wieku senioralnym (późnej dojrzałości).

Powrót na początek strony