Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (dawniej WSEPiNM)

Budynek Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych

Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach (dawniej: Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach) powstała w 1997 r. Jest największą niepubliczną uczelnią w regionie świętokrzyskim i należy do ścisłej czołówki uczelni niepublicznych w Polsce.

W ofercie edukacyjnej ANS znajdują się takie kierunki studiów jak:          

  • prawo - jednolite studia magisterskie,
  • administracja - studia I stopnia (licencjackie),
  • bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
  • ekonomia - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
  • finanse i rachunkowość - studia I stopnia (licencjackie),
  • zarządzanie i coaching - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
  • kosmetologia - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie),
  • pielęgniarstwo - studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie).

Ofertę edukacyjną uczelni uzupełniają liczne kierunki studiów podyplomowych oraz szkolenia i kursy.

Uczelnia posiada dobrze rozwiniętą platformę e-learningu w celu kształcenia na odległość.

W jej strukturach działa Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej (MCSM), które uroczyście otwarto 23 maja 2019 roku. Na jego organizację i wyposażenie uczelnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 600 000 zł. Przyznany budżet pozwolił na utworzenie specjalistycznych pracowni wiernie odtwarzających warunki szpitalne i umożliwiających ocenę umiejętności studenta w sposób obiektywny i wystandaryzowany. Centrum zostało wyposażone w nowoczesną aparaturę medyczną i wszystkie niezbędne urządzenia, spełniające wymogi tego typu ośrodków; m.in. zaawansowane fantomy, symulatory dorosłych, dzieci, niemowląt oraz trenażery.

Od 2022 r. w uczelni funkcjonuje oddział International Coach Federation, największej organizacji skupiającej coachów i trenerów rozwoju osobistego. Biuro umiejscowione jest w budynku głównym ANS w Kielcach, a jego zadaniem jest animowanie środowiska coachingowego oraz wspieranie rozwoju studentów. Kompetencje, na rozwoju których skupia się ICF, są wykorzystywane zarówno w indywidualnej pracy z klientem, jak też mogą wchodzić do zestawu kompetencji menedżerskich, wykorzystywanych na wszystkich poziomach pracy z ludźmi.

Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach została wybrana głosami Internautów Uczelnią Roku Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. oraz 2022 r.

 

 
Dane adresowe

Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

ul. Jagiellońska 109A
25-734 Kielce

tel. +48 41 345 13 13, +48 41 366 93 90
e-mail: ans@lipinski.edu.pl
www: www.lipinski.edu.pl

Powrót na początek strony