Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk

Społeczna Akademia Nauk istnieje od 1994 roku, rokrocznie zdobywając prestiżowe wyróżnienia i nagrody. Kolejne czołowe miejsca SAN w ogólnopolskich rankingach są potwierdzeniem dbałości o poziom kształcenia i rosnącej pozycji uczelni w kraju.

Podstawą kształcenia jest łączenie teorii z praktyką. Atutem SAN jest ścisła współpraca z wieloma uczelniami i instytucjami o zasięgu międzynarodowym, między innymi z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą - równolegle do studiów polskich - uzyskać amerykański dyplom Master oraz wyjechać na studia lub na praktyki za granicę. Prężna działalność Biura Współpracy z Zagranicą daje studentom możliwość odbycia części studiów lub praktyk zawodowych w znakomitych uczelniach partnerskich we wszystkich częściach świata w ramach stypendium Erasmus+. SAN to jedyna uczelnia w regionie świętokrzyskim - i jedna z 6 w Polsce - posiadająca status akademii.

Studia w Kielcach prowadzone są na Wydziale Handlu i Bezpieczeństwa SAN. Kierunki studiów dobierane są pod kątem oczekiwań potencjalnych pracodawców w regionie - zarówno na studiach licencjackich, magisterskich, jak i podyplomowych. Można tutaj podjąć studia, takie jak: administracja systemami bezpieczeństwa, bezpieczeństwo wewnętrzne, zarządzanie, ekonomia, logistyka. Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie. Także studia podyplomowe zainteresują kandydatów szukających atrakcyjnej pracy w branżach, takich jak: logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo, pedagogika, BHP, ochrona danych osobowych, szkolnictwo. Znajdziemy w nich kilkanaście kierunków, takich jak: zarządzanie transportem, organizacja pomocy społecznej, kadry, płace i ubezpieczenia społeczne, czy przygotowanie pedagogiczne.

Dane adresowe

Społeczna Akademia Nauk

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce

tel. 41 331 74 10 wew. 227

kielce@san.edu.pl
www.kielce.san.edu.pl

Powrót na początek strony