Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach (dawniej: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)

Staropolska-Akademia-Nauk-Stosowanych-Kielce-01.JPG

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach (dawniej: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach) to uczelnia o silnym charakterze międzynarodowym, która powstała w 2001 roku. Posiada swoje filie zarówno w Polsce: w Myślenicach, Bochni, Tarnobrzegu, jak również za granicą: w Irlandii w Dublinie oraz w Ukrainie we Lwowie i Łucku.

Swoją ofertę opiera na 3-letnich studiach licencjackich, 2-letnich studiach magisterskich oraz 5-letnich jednolitych studiach magisterskich, jak również szerokiej gamie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń w systemie stacjonarnym oraz e-learningowym. Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Przyszli absolwenci mogą kształcić się na kierunkach: psychologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika, praca socjalna, ekonomia, finanse i rachunkowość, bezpieczeństwo wewnętrzne, marketing i biznes elektroniczny.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach w ramach niezależnego rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, zyskała miano najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej w regionie świętokrzyskim. W minionych latach za swoją aktywność otrzymała szereg nagród i wyróżnień, m. in. International Tourism Award, Lider regionu w kategorii Nauka, Nagroda za umiędzynarodowienie studiów. W ciągu ostatnich 5 lat prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 22 studentów Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach to prężnie działająca uczelnia na terenie Polski oraz poza jej granicami. To uczelnia o profilu praktycznym. Proces kształcenia oraz doświadczenie uczelni jest silnie zintegrowane z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia swoją postawą oraz licznymi działaniami stwarza warunki dla studentów do wszechstronnego rozwoju ich talentów. Dostarcza specjalistyczną wiedzę w kształceniu nastawionym na praktyczne umiejętności i kreatywne postawy oraz kompetencje społeczne jako odpowiedź na zmieniające się wyzwania rynku i globalnej gospodarki. Uczelnia kształci w atmosferze tolerancji i wolności, trwałej relacji ze społeczeństwem oraz odpowiedzialności za działanie. Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach wychodzi odważnie naprzeciw globalnym zmianom. Posiada bogatą i aktualną ofertę dydaktyczną. Kadra uczelni posiada bogate doświadczenie naukowe oraz praktyczne.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach:

  • Uczelnia posiada status akademii
  • Posiada swoje filie zagraniczne w Irlandii i w Ukrainie
  • Posiada ponad 90 partnerów zagranicznych, z którymi realizuje współpracę międzynarodową
  • W ramach niezależnego rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, zyskała miano najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej w regionie świętokrzyskim
  • Realizuje od wielu lat mobilność zagraniczną studentów w ramach programu Erasmus+ oraz programu POWER
  • Ponad dwudziestu studentów uczelni otrzymało prestiżowe stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Uczelnia oferuje wysoką pulę funduszy stypendialnych.
Dane adresowe

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach (dawniej: Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach)

ul. Majora Jana Piwnika "Ponurego" 49
25-666 Kielce

tel. +48 41 345 85 88
e-mail: stsw@stsw.edu.pl, dziekanat@stsw.edu.pl
www: www.stsw.edu.pl

Powrót na początek strony