Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Świętokrzyska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność już w 2003 roku. Specjalizuje się w obszarze nauk społecznych.

W ramach Wydziału Pedagogicznego i Ochrony Zdrowia prowadzi kształcenie na kierunkach: pedagogika (ze ścieżkami specjalizacyjnymi - grupami przedmiotów: terapeuta pedagogiczny, mediacje, resocjalizacja i doradca zawodowy), praca socjalna (ze ścieżkami specjalizacyjnymi grupami przedmiotów: asystent rodziny, streetworker, wspomaganie osób niepełnosprawnych) i zdrowie publiczne. ŚSW posiada także bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych: tyflopedagogika, trener usług społecznych, arteterapia, socjoterapia, logopedia, neurologopedia, wczesne wspomaganie i rozwoju i edukacji dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem, przygotowanie pedagogiczne, mediacje, prawo pracy, kadry i płace, prawo w biznesie, akademia dyplomacji, kryminologia z elementami kryminalistyki.

Uczelnia pomaga studentom w organizacji praktyk i wykorzystaniu zdobytej wiedzy na rynku pracy. Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi oraz ośrodkami pomocy i poradniami terapeutycznymi, aby studenci mieli szerokie możliwości w odbyciu atrakcyjnych praktyk zawodowych. W uczelni działa Samorząd Studencki, którego przedstawiciel jest członkiem senatu, Uczelniana Komisja Stypendialna, której większość stanowią studenci oraz Koła Naukowe i Studenckie Koło Wolontariuszy.

Wysoko kwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, zgodne z ministerialnymi standardami programy nauczania, przyjazna atmosfera, niskie czesne, bardzo dobre warunki lokalowe, dogodny dojazd i bezpłatny parking dla samochodów to zalety Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej, które promuje się hasłem „dzielimy się wiedzą”.

Dane adresowe

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

ul. Romualda Mielczarskiego 51
25-709 Kielce

tel. 503 187 000

swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl
www.ssw.edu.pl

Powrót na początek strony