Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

Świętokrzyska Szkoła Wyższa działa już od 2003 r. Specjalizuje się w obszarze nauk społecznych.

W ramach Wydziału Pedagogicznego i Ochrony Zdrowia prowadzi kształcenie na kierunkach pedagogika oraz praca socjalna. Studia obecnie prowadzone są w trybie hybrydowym lub zdalnym (wg obowiązujących wytycznych). Szkoła oferuje nauczanie na najwyższym poziomie. Programy nauczania i materiały dydaktyczne są opracowywane w oparciu o najnowsze rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ŚSW posiada także szeroką ofertę studiów podyplomowych, m.in.: przygotowanie pedagogiczne, logopedia, bezpieczeństwo i higiena pracy, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzenie w służbie zdrowia oraz wiele, wiele innych.

Uczelnia dba o umiędzynaradawianie studentów, jest aktywnym beneficjentem programu Erasmus+, posiada wiele uczelni partnerskich i umożliwia wyjazdy wszystkim studentom chcącym poszerzać swoje horyzonty na arenie międzynarodowej. Uczelnia pomaga studentom w organizacji praktyk i wykorzystaniu zdobytej wiedzy na rynku pracy.

Studenci potrzebujący wsparcia finansowego mają możliwość z korzystania różnego rodzaju stypendiów. Istnieje możliwość uzyskania finansowania z MUP-u, PUP-u, MOPR-u, PCPR-u, a także PFRON-u.

Uczelnia dba o indywidualne podejście do studenta. Tworzy małe grupy zajęciowe, dzięki którym studenci uczą się efektywniej w miłej, rodzinnej atmosferze.

Dane adresowe

Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach

ul. Duża 21
25-304 Kielce

tel. +48 503 187 000, +48 41 362 30 18

e-mail: dziekanat@sswkielce.edu.pl; swietokrzyska.szkola.wyzsza@wp.pl
www: www.sswkielce.edu.pl

Powrót na początek strony