Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Wyzsza-Szkola-Administracji-Publicznej-Kielce-05.JPG

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach powstała w 1999 roku jako kontynuatorka funkcjonującej przez dekadę Pomaturalnej Szkoły Samorządu i Administracji. Przez ponad trzy dekady swojej działalności kształci kadry na potrzeby administracji publicznej. Uczelnia dysponuje doświadczoną kadrą naukowo-dydaktyczną, w ramach której szczególną role odgrywają doświadczeni praktycy różnych obszarów administracji publicznej.

Program studiów I stopnia na kierunku administracja kompleksowo przygotowuje do pracy administracyjnej wyposażając absolwenta w wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin prawa, ustroju państwa, postępowania administracyjnego, samorządu terytorialnego, psychologii, socjologii oraz umiejętności w zakresie szeroko pojętej e-administracji.

Uczelnia zaprasza również na 2-semestralne studia podyplomowe na kierunkach: administracja z elementami e-administracji, administracja i zarządzanie publiczne, BHP, zamówienia publiczne, finanse i rachunkowość jst, gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska, kadry, płace i ubezpieczenia społeczne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat przewoźnika), Master of Public Administration, MBA IT, podstawy programowania aplikacji internetowych i szereg innych.

Z racji panującej w uczelni przyjaznej atmosfery, WSAP cieszy się dobrą opinią studentów. Dbałość o jakość kształcenia skutkuje wysoką oceną ze strony pracodawców zatrudniających absolwentów WSAP.

Dane adresowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

ul. Leopolda Staffa 7
25-410 Kielce

tel. +48 41 368 66 61
e-mail: dziekanat@wsap-kielce.edu.pl
www: www.wsap-kielce.edu.pl

Powrót na początek strony