Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Budynek Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach od ponad 20 lat kształci na kierunku administracja. Motto „Scire ut servire - wiedzieć, aby służyć” odzwierciedla podejście szkoły zarówno do istoty studiowania, jak również do kształtowanego w uczelni wzorca jej absolwentów.

Jako pierwsza w regionie - w 1999 roku - uruchomiła studia na kierunku administracja. Uczelnia posiada największe doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej (rządowej, samorządowej i ogólnej) na kierunku administracja (studia I stopnia).

Najpopularniejsze kierunki podyplomowe to:
- administracja z elementami e-administracji,
- administracja i zarządzanie publiczne,
- gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z GIS,
- kadry-płace i ubezpieczenia społeczne,
- zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat),
- zamówienia publiczne,
- Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- rachunkowość budżetowa,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- doradca restrukturyzacyjny.

Kadra dydaktyczna to eksperci i specjaliści w swoich dziedzinach wykładający w największych ośrodkach akademickich w kraju.

Studenci mogą ubiegać się o stypendia (za wynik w nauce, socjalne i dla osób z niepełnosprawnościami).

WSAP dysponuje bardzo dobrym zapleczem logistycznym, szkoła mieści się blisko centrum miasta i galerii handlowych. Studenci mają możliwość korzystania z biblioteki uczelnianej lub z zasobów biblioteki uniwersyteckiej.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej cieszy się dobrą opinią wśród swoich absolwentów. Uczelnię wyróżnia indywidualne podejście do studenta i wyjątkowa atmosfera.

Dane adresowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej

ul. Leopolda Staffa 7
25-410 Kielce

tel. 41 368 66 61, 662 364 314
e-mail: dziekanat@wsap-kielce.edu.pl
www: www.wsap-kielce.edu.pl

Powrót na początek strony