Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Budynek Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji jest pierwszą w Polsce niepaństwową wyższą uczelnią kształcącą studentów w dziedzinie teleinformatyki i telekomunikacji, a jej absolwenci uzyskują tytuł inżyniera teleinformatyki lub telekomunikacji.

Uczelnia oferuje atrakcyjne, 3,5-letnie, dzienne i zaoczne studia inżynierskie w zakresie specjalności: systemy teleinformatyczne, telekomunikacja, informatyka stosowana, grafika komputerowa i multimedia.

Uczelnia zapewnia najwyższy poziom nauczania, prowadzenie wybranych wykładów w języku angielskim, wykłady czołowych polskich naukowców z AGH w Krakowie, atrakcyjny i poszukiwany nie tylko w kraju zawód, bezstresowy system nauczania, a dla absolwentów pragnących uzyskać tytuł magistra istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach magisterskich w AGH w Krakowie, w ramach umowy o współpracy.

Studenci otrzymują nowoczesną wiedzę z elektroniki i telekomunikacji w zakresie układów elektronicznych i logicznych, systemów mikroprocesorowych, telekomunikacji analogowej, cyfrowej i optycznej oraz transmisji danych cyfrowych, sieci komputerowych i Internetu, architektury i programowania komputerów, grafiki komputerowej, administrowania sieciami komputerowymi, w dziedzinie technik medialnych, Internetu, sieci teleinformatycznych, komputerowego przetwarzania obrazów i dźwięku, a także poznają metody zarządzania przedsiębiorstwami. Studentom przekazywana jest także wiedza z zarządzania projektami europejskimi.

Dane adresowe

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

ul. Marszałkowska 98
25-553 Kielce

tel. 41 33 10 233

www.wstkt.pl

Powrót na początek strony