Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Budynek Wyższej Szkoły Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach (WSTKT), choć jest stosunkowo małą uczelnią, aktywnie współdziała z wieloma podmiotami za granicą. Współdziałanie to obejmuje m.in. liczne ośrodki naukowe, jak i podmioty biznesowe. Współpraca WSTKT z tymi ośrodkami dotyczy zarówno aspektów związanych z kształceniem studentów, kwestii badawczych, jak i społeczno-gospodarczych.

Badania naukowe są, oprócz kształcenia studentów, główną domeną działalności WSTKT. W ostatnich kilku latach WSTKT uczestniczyło, jako uczelnia partnerska, aż w 6 projektach badawczych i badawczo-rozwojowych (https://wstkt.pl -> Projekty). Dodatkowo, pracownicy WSTKT wspierali wiele innych projektów tego typu, jako specjaliści z dziedziny telekomunikacji. Należy tu wymienić międzynarodowy projekt IMCOP, gdzie WSTKT współpracowała z izraelską firmą Orca Interactive będącą wiodącym, innowacyjnym dostawcą oprogramowania pośredniczącego IPTV i OTT oraz rozwiązań do wykrywania treści i aplikacji towarzyszących, które zasilają telewizory wieloekranowe nowej generacji. Jest to firma o międzynarodowym znaczeniu, albowiem jest ona spółką zależną Viaccess, grupy będącej w całości własnością France Telecom SA. Choć ww. projekt IMCOP (https://wstkt.pl/imcop) zakończył się jeszcze przed 2021 rokiem, to pracownicy WSTKT nie ustają w przygotowywaniu wniosków o kolejne granty B+R, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym. Aktualnie współpracują oni np. w realizacji zadań jednego z czołowych europejskich projektów naukowo-badawczych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa - ECHO (https://echonetwork.eu), gdzie kooperują z 30 różnymi instytucjami z całej Europy.

Efektem ww. działalności badawczej WSTKT są publikacje naukowe, prezentowane m.in. na międzynarodowych konferencjach naukowych. Jedna z takich konferencji - Multimedia Communications, Services and Security (MCSS) została ostatnio (w 2020 r.) zorganizowana na WSTKT. Uczestniczyło w niej bezpośrednio kilkunastu autorów z Europy, w tym z Włoch, Hiszpanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji i Ukrainy (http://mcss2020.kt.agh.edu.pl/#program). Konferencja w Kielcach była już kolejną - 10. edycją MCSS i zapewne, gdyby nie sytuacja związana z zagrożeniem pandemicznym, miałaby swoją kontynuację również w 2021 roku.

Dane adresowe

Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach

ul. Marszałkowska 98
25-553 Kielce

tel. +48 41 33 10 233

e-mail: wstkt@wstkt.pl
www: www.wstkt.pl

Powrót na początek strony