Segregacja odpadów

Wyszukiwarka odpadów

Na terenie całej Polski obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów. Oznacza to, że każda gmina rozdziela swoje śmieci według tych samych zasad, czyli w podziale na pięć frakcji:

  • metal i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
  • szkło - kolor zielony,
  • papier - kolor niebieski,
  • odpady biodegradowalne - kolor brązowy,
  • odpady zmieszane - kolor czarny.

Ponadto wybrane odpady nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników, a powinny zostać przekazane np.: do PSZOK (punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) lub "Odrzutowozu"

Jeśli nie wiesz, co zrobić z konkretnymi odpadami, wpisz w wyszukiwarce ich nazwę. Nie znalazłeś danego odpadu  - napisz do nas.

 

segregacja.jpg


System żółtej kartki

Zgodnie z zapowiedziami, w Kielcach startuje system „żółtej kartki”. Jest to kolejny wspólny krok mieszkańców, zarządców, spółdzielni mieszkaniowych, firmy wywozowej i Urzędu Miasta w zakresie poprawy jakości selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kielcach.

Jak wiemy, selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkowa – tak stanowią przepisy. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność właściwej segregacji swoich odpadów i wyrzucania ich do właściwego pojemnika, oznaczonego odpowiednimi kolorami.

Niniejszy system ma pomóc w nadzorze nad jakością selektywnej zbiórki. Jeśli pojemniki przeznaczone na surowce – papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, albo pojemniki na odpady bio – zostaną wypełnione innymi odpadami operator systemu naklei żółtą kartkę na takim pojemniku. Dodatkowo, pojemnik ten nie będzie odebrany z właściwą frakcją, tylko wraz z odpadami z tej frakcji, jaka znalazła się niewłaściwie w pojemniku.

System informatyczny wygeneruje odpowiednią informację i automatycznie wyświetli na dostępnej dla wszystkich mapie dokładną lokalizację oraz opis miejsca gromadzenia odpadów oznaczonego żółtą kartką. Dołączone zostaną także zdjęcia wskazujące na nieprawidłowości.

Długofalową konsekwencją tych działań będzie wyselekcjonowanie adresów nieruchomości, gdzie regularnie dochodzi do mieszania frakcji i braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dla tych nieruchomości może zostać nałożona podwyższona opłata - wynikająca z przepisów, czyli dwukrotnie wyższa niż przy właściwej selektywnej zbiórce. Ale chcemy tez docenić te miejsca, gdzie segregacja na przełomie najbliższych miesięcy ulegnie poprawie. Tym społecznościom pomożemy w zazielenieniu osiedlowego skweru lub poprawieniu otoczenia altany śmietnikowej.

Gdzie i kiedy została naklejona żółta kartka za niewłaściwą segregację - można sprawdzić na zamieszczonej poniżej mapie.

Zachęcamy wszystkich do jeszcze lepszej selektywnej zbiórki odpadów. Jest to nasz wspólny obowiązek wynikający z przepisów, ale przede wszystkim jest to nasza wspólna odpowiedzialność za środowisko, w którym żyjemy oraz za przyszłość kolejnych pokoleń.

Powrót na początek strony