Informacja o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego

Na podstawie § 4 ust. 2 Załącznika do Zarządzenia nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zagospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kielce nr 175/2019 z dnia 15 maja 2019 r., Urząd Miasta Kielce informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej informacji.

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 20 lipca 2022 r. w/w składniki majątku ruchomego zakwalifikowane zostały do kategorii majątku zbędnego z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania ich innej jednostce Gminy Kielce.

W przypadku gdy o ich przekazanie nie zwróci się żadna jednostka zostaną one przeznaczone do sprzedaży.

Zainteresowane jednostki mogą wystąpić o nieodpłatne przekazanie zbędnych składników majątku ruchomego składając wniosek w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. 

Wniosek powinien zawierać w szczególności nazwę siedziby oraz adres przedmiotu występującego, wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Bliższe informacje można uzyskać: Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25 - 659 Kielce, pok. 108, tel. 41/3676408.

Osoby upoważnione do udzielenia informacji :

  1. Przemysław Słoń
  2. Andrzej Radek

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Załącznik nr 2 zbędne składniki majątku ruchomego.docx DOCX 15,65 KB
2. Załącznik nr 3 zbędne składniki majatku ruchomego.docx DOCX 24,16 KB
Powrót na początek strony