Edukacja dzieci i młodzieży

Twoje dziecko w wieku 7-18 lat ma prawo do bezpłatnej nauki w polskiej szkole. Zadzwoń na numer 22 34 74 708 lub napisz email na adres ukraina-szkola@mein.gov.pl .

W Kielcach uczniowie podstawówek - nauka w Szkole Podstawowej nr 7 oraz  Szkole Podstawowej nr 12. Uczniowie szkół ponadpodstawowych - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego.

W każdej z tych placówek powstały tak zwane oddziały przygotowawcze, których zadaniem jest nauka podstaw języka polskiego. Uczniowie, którzy mówią po polsku mogą się zgłaszać do szkół właściwych dla miejsca zamieszkania. Jeżeli w danej placówce nie będzie już miejsc to zostaną skierowani do szkoły najbliższej.

Informacja dla studentów o możliwości bezpłatnej kontynuacji studiów w Politechnice Świętokrzyskiej przez obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego br. pod linkiem: KUT for Ukraine | Kielce University of Technology


Ваша дитина віком 7-18 років має право на безкоштовне навчання в польській школі. Зателефонуйте нам за номером 22 34 74 708 або напишіть лист на адресу ukraina-szkola@mein.gov.pl .

У Кельце учні початкової школи - навчаються в початковій школі № 7 та початковій школі № 12. Учні середньої школи – в Шкільному Комплексі Харчової Промисловості.

У кожному з цих закладів створено так звані підготовчі класи, завданням яких є викладання основ польської мови. Учні, які володіють польською мовою, можуть подавати документи до шкіл, відповідно за місцем їх проживання. Якщо в даному закладі не буде більше місць, вони будуть направлені до найближчої школи.

Інформацію для студентів про можливість безкоштовного продовження навчання в Кельцькому технічному університеті громадянами України, які приїхали до Польщі після 24 лютого цього року, можна знайти за посиланням: KUT for Ukraine | Kielce University of Technology


 

Powrót na początek strony