Świadczenia finansowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2, 25–544 Kielce, tel. 41 331 25 24, 41 362 68 88, 41 362 68 82:

- wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,

- przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

- udzielanie pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2019.


Муніципальний центр підтримки сім'ї в Кельце, вул. Студзєнна 2, 25–544 Кельце, тел. 41 331 25 24, 41 362 68 88, 41 362 68 82:

- виплата одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначеної на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла;

- надання та виплата грошової та натуральної допомоги на умовах та відповідно до Закону про соціальну допомогу від 12.03.2004 р.,

- надання продовольчої допомоги в рамках Європейського фонду допомоги малозабезпеченим особам Оперативна програма «Продовольча допомога» на 2014-2019 рр.


Pomoc Finansowa UNHCR dla osób z Ukrainy

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców UNHCR udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później. Program ma na celu udzielenie pomocy osobom, które uciekły przed wojną w zaspokojeniu ich najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub uzyskania dostępu do świadczeń w Polsce.

Kto kwalifikuje się do programu?

Świadczenie przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy opuścili swój kraj po 24 lutego br., a do jego uzyskania nie jest wymagany PESEL. Pomoc pieniężna UNHCR to jednorazowa wypłata gotówki. Kwalifikujący się odbiorcy otrzymają 700 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące i 600 zł na kolejną osobę w rodzinie.

Jak otrzymać pomoc finansową UNHCR?

Aby otrzymać wsparcie, uchodźca musi wypełnić i wysłać specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej UNHCR help.unhcr.org. Na podany w nim numer telefonu otrzyma SMS z terminem, w którym ma się zgłosić do centrum rejestracyjnego. Na razie takie punkty zostały uruchomione w Warszawie i Krakowie.

Centra rejestracji:
Warszawa: Kamionkowska 11, 03-805 Warszawa
Kraków: TAURON Arena, brama 1, Stanisława Lema 7, Kraków

Otwarte od niedzieli do piątku w godzinach 8:00-16:00, w sobotę są zamknięte. Wkrótce planowane jest otwarcie kolejnych punktów.

Na spotkanie rejestracyjne należy przyjechać ze wszystkimi członkami rodziny, ponieważ niezbędne będzie pobranie od każdej osoby odcisków palców (ma to zapobiegać ewentualnym oszustwom). Ponadto trzeba mieć paszport, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski.

Więcej informacji również w języku ukraińskim na stronie UNHCR www.help.unhcr.org/poland

Jak otrzymać pomoc_UKR.jpg

Program pomocy_UKR.jpg

Powrót na początek strony