Punkty informacyjne dla cudzoziemców / Інформаційні пункти для іноземців

PUNKT RECEPCYJNY (czynny całą dobę):
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, tel. +48 41 342 11 81

Całodobowa infolinia: +48 41 342 12 14 lub 538 508 081

ПУНКТ ПРИИЙОМУ (працює 24 години на добу):
Свєнтокшиський Уряд Воєвудський м. Кельце,
вул. IX Вєкув Кельц 3, тел. +48 41 342 11 81

Цілодобова гаряча лінія: +48 41 342 12 14 або 538 508 081


PUNKT INFORMACYJNY (czynny całą dobę):
Dworzec Autobusowy w Kielcach (ul. Czarnowska 12), tel. 538 508 081

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ (24/7):
Автовокзал у Кельце (вул. Чарновська 12), тел. 538 508 081


PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

ul. Żeromskiego 20/24a, 25-369 Kielce, tel.:41 361 06 80

Informujemy, że uruchomiony został Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla obywateli Ukrainy którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Zakres udzielanego bezpłatnego wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo psychoterapeutyczne,
 • poradnictwo prawne,
 • doradztwo zawodowe,
 • wsparcie z zakresu pomocy społecznej świadczone przez pracowników socjalnych i pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • pomoc w obsłudze komputera i internetu świadczona przez informatyków,
 • pomoc tłumacza języka ukraińskiego.

Podczas wsparcia udzielanego osobom dorosłym, dzieci będą mogły skorzystać z kącika zabaw.

Консультаційно-інформаційний пункт

Адреса: вул. Żeromskiego 20/24a, 25-369 Kielce

Телефон: 41 361 06 80

Повідомляємо, що відкрито консультаційно-інформаційний пункт для громадян України, які прибули на територію Республіки Польща з території України в зв'язку з бойовими діями, які ведуться на території цієї країни.

Обсяг безкоштовної підтримки:

 • психологічні консультації,
 • психотерапевтичні консультації,
  юридичні консультації,
 • консультування з питань кар'єри,
 • підтримка у сфері соціальної допомоги соціальними працівниками та працівниками відділу сімейних виплат та житлових пільг муніципального центру підтримки сім'ї,
 • допомога у користуванні комп'ютером та інтернетом,
 • допомога перекладача української мови.

Під час обслуговування дорослих діти зможуть користуватися ігровим куточком.

 


 

PUNKT INFORMACYJNY DLA CUDZOZIEMCÓW W KIELCACH  https://inteuro.info/

Infolinia - 48 573 338 377 – czynna od 8:00 – 16:00, obsługiwana w językach polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПУНКТ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ У КЕЛЬЦЕ https://inteuro.info/

Гаряча лінія – 48 573 338 377 працює з 8:00 до 16:00, обслуговується польською, українською, англійською та російською мовами.


Informacje na temat pobytu w Polsce można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach pracy urzędu: tel. 41 342 16 16, e-mail: ws00@kielce.uw.gov.pl

Ważne telefony:

 • Numer alarmowy 112 (pomoc w zakresie opieki medycznej oraz pomoc służb: policji, straży pożarnej)
 • Bezpłatna pomoc prawna: +48 41 343 12 29
 • Infolinia Policji (Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych): +48 47 72 123 07
 • Całodobowe konsultacje w przypadku kryzysu psychicznego: +48 41 366 97 44, 41 366 97 46
 • Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie: +48 12 429 60 66
 • Placówka Straży Granicznej w Kielcach: +48 41 348 33 30
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ŚUW w Kielcach: +48 41 342 16 68
 • Duszpasterstwo katolickie - Kuria Diecezjalna w Kielcach: +48 41 344 54 25
 • Parafia Prawosławna w Kielcach: +48 41 366 43 83

Informacja Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie pomocy dla ukraińców:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo/pomagam-ukrainie

Інформацію про своє перебування в Польщі можна отримати в Департаменті у справах громадян та іноземців Свєнтокшиського Уряду Воєвудського в робочі години: тел. 41 342 16 16, електронна пошта: ws00@kielce.uw.gov.pl

Важливі номери телефонів:

 • Номер екстреної допомоги 112 (допомога у сфері медичної допомоги та допомога служб: поліції, пожежної охорони).
 • Безкоштовна юридична допомога: +48 41 343 12 29
 • Гаряча лінія поліції (Центр зниклих безвісти): +48 47 72 123 07
 • Консультація 24/7 у разі виникнення проблем з психічним здоров'ям +48 41 366 97 4441 366 97 46
 • Генеральне консульство України в Кракові: +48 12 429 60 66
 • Прикордонна служба в Кельце: +48 41 348 33 30
 • Відділ у справах громадян та іноземців у Кельце: +48 41 342 16 68
 • Католицьке капеланство - Єпархіальна курія в Кельце: +48 41 344 54 25
 • Православна парафія у Кельце: +48 41 366 43 83

Інформація Свєнтокшиського Уряду Воєвудського в справі допомоги для українців:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/wojewodztwo/pomagam-ukrainie

 

Powrót na początek strony