Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o prognozowanym na dzień 10 stycznia 2024 r. ryzyku wystąpienia smogu. W powiatach: miasto Kielce, kieleckim, starachowickim, staszowskim i jędrzejowskim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 (150 µg/m3), a w powiecie skarżyskim istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3).

Przewidywany czas trwania określono do godz. 24.00 dnia 10.01.2024 r.

W przypadku utrzymywania się wysokich stężeń pyłu PM10, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych, zostań w domu, ogranicz wietrzenie pomieszczeń.

Pełna treść komunikatu

Przypominamy, że jakość powietrza w Kielcach można sprawdzić na stronie internetowej - www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/nasze-miasto/srodowisko/jakosc-powietrza-w-kielcach, gdzie zamieszczona jest mapa czujników. System do monitorowania jakości powietrza na terenie miasta Kielce powstał w ramach projektu „Kielce bez smogu” Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego z 2020 r. Dostępna jest również aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce” Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności      

•  osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

•  osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),

•  osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,

•  osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności  

Ogół ludności:

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:

- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,

- nie wietrz pomieszczeń,

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza.

Powrót na początek strony