W Kielcach za śmieci najtaniej

Koszty, jakie ponoszą obecnie kielczanie za odbiór odpadów, są jednymi z najniższych w kraju. W Kielcach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych – w co wliczają się domy jednorodzinne, budynki kilku oraz wielorodzinne - stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. Obecnie wynosi ona 14 zł w przypadku śmieci segregowanych i 28 zł za odpady niesegregowane.

Aktualne przepisy jasno precyzują, że każda gmina w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma zapewnić właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych zgodnie w opisanym systemem, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania innych odpadów komunalnych przez gminę w inny sposób.

Zasady obowiązujące we wszystkich samorządach są takie same, lecz stawki jakie trafiają do budżetów poszczególnych miast i gmin już zupełnie różne. Poniżej prezentujemy, jak na tym tle wypadają Kielce - w porównaniu uwzględniliśmy wyłącznie miasta wojewódzkie, które stosują ten sam model naliczania opłat (od osoby). 

OPŁATA ZA SEGREGACJĘ

segreg1.jpg

OPŁATA BEZ SEGREGACJI

bezsegre.jpg

W najbliższym czasie opłaty dla mieszkańców mogą wzrosnąć, ale nawet wtedy, po zmianie stawek, będą najniższe spośród miast wojewódzkich. Więcej o tym w rozmowie z Agatą Wojdą, wiceprezydentką Kielc.

Segregacja odpadów

Segregacja odpadów jest obowiązkowa, co wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa. Za brak segregacji lub prowadzenie jej w sposób niewłaściwy, stawka opłat jest dwukrotnie podwyższana. Zatem, gdy w pojemnikach innych niż czarne są odpady zmieszane, mieszkaniec zostanie obciążony podwyższoną dwukrotnie opłatą za odpady.

O tym, jak należy poprawnie segregować odpady, przypominamy na poniższej grafice.

doEM-1.jpg

Zmiany w systemie

Ostatnie zmiany w systemie zbiórki odpadów dotyczą dwóch zagadnień. W Kielcach opłatę za wywóz odpadów można dokonywać kwartalnie do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału za dany kwartał, czyli np. za I kwartał 2022 roku – do dnia 20 marca. Druga zmiana dotyczy zbiórki opon, która nie jest już prowadzona. Opony od samochodów osobowych mieszkańcy mogą oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy na ul. Magazynowej 3 (tel. 609 322 123).

Tę aplikację warto mieć

Zobacz, do jakiego pojemnika powinien trafić konkretny produkt lub opakowanie i sprawdź aktualne harmonogramy wywozu odpadów z Twojej okolicy. Pobierz aplikację mobilną o nazwie SEGREDU, stworzoną przez młodych kielczan - Kamila Łazarskiego, Piotra Gołębia i Krzysztofa Usnarskiego.

Potrzebujesz więcej informacji?

Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Kielcach są dostępne w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach lub pod nr tel.:

  • 41 36 76 313 (sekretariat),
  • 41 36 76 664,
  • 41 36 76 656,
  • 41 36 76 684,
  • 41 36 76 658,
  • 41 36 76 655,
  • 41 36 76 657,
  • 41 36 76 609.

A także na stronach internetowych:

- https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/gospodarka-odpadami.html

- https://pgo.kielce.pl/pl/uslugi/pszok

- https://eneris.pl/kielce/strona-glowna

Powrót na początek strony