Program EOG 2009-2014 w Gminie Kielce

W dniu 28 listopada 2014r. Gmina Kielce podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie zadania "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ze środków  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Poziom współfinansowania ze środków finansowych darczyńców wynosi 80 %. Strony internetowe darczyńców: www.eog.gov.pl oraz eeagrants.org.

Zakres projektu obejmuje m. in.:

  • docieplenie ścian budynku oraz docieplenie stropodachów z wymianą istniejącego pokrycia,
  • przebudowę istniejących kominów,
  • wymianę drzwi zewnętrznych,
  • wymianę okien zewnętrznych na okna PCV,
  • modernizację instalacji c.o. i c.w.u.,
  • modernizację wymiennikowni.

Celem głównym projektu  jest poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza oraz zmniejszenie wykorzystania do ogrzewania nieodnawialnych źródeł  energii. Celem pośrednim projektu są: poprawa jakości infrastruktury technicznej  objętego projektem obiektu, poprawa komfortu użytkowników, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych. Realizacja projektu wpłynie ponadto  na obniżenie zapotrzebowania energetycznego budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie wykorzystania surowców energetycznych w szczególności nieodnawialnych źródeł energii.

Aktualności dotyczące projektu

Powrót na początek strony