Transport drogowy

Sprawy komunikacyjne związane z udzieleniem licencji i zezwoleń na wykonanie transportu drogowego osób realizuje Stanowisko ds. Transportu w Wydziale Komunikacji.

Jeśli chcesz zostać taksówkarzem, informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Załatw Sprawę/Komunikacja/Sprawy związane z transportem i działalnością regulowaną/Taxi.


Jeśli chcesz wykonywać zawód przewoźnika drogowego, musisz uzyskać stosowne zezwolenie. Wniosek z wymaganymi załącznikami możesz złożyć listownie lub elektronicznie. Składając go przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się, dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 235.

Opłata za licencję ustalana jest indywidualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Szczegółowe informacje uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Biznes.gov.pl.


Jeśli chcesz przewozić pasażerów w ramach publicznego transportu osób i bagażu w określonych odstępach czasowych i po określonej trasie, musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, na wskazanej linii komunikacyjnej.

Wniosek na wybrany rodzaj przewozu regularnego wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć podczas wizyty w urzędzie lub listownie. Pamiętaj, żeby podłączyć oryginały dokumentów.

W razie pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji dzwoń pod numer telefonu: 41 36 76 235.

Opłata za zezwolenie na przewozy regionalne uzależniona jest od obszaru wykonywania działalności. 

Jeśli jest to obszar powiatu opłaty wynoszą:

  • do 1 roku 250 zł
  • do 2 lat 300 zł
  • do 3 lat 350 zł
  • do 4 lat 450 zł
  • do 5 lat 550 zł

Jeśli wykraczają poza obszar województwa opłaty wynoszą:

  • do 1 roku 350 zł
  • do 2 lat 400 zł
  • do 3 lat 450 zł
  • do 4 lat 550 zł
  • do 5 lat 600 zł

Dla przewozu regularnego specjalnego, opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% ww. odpowiedniej opłaty.

W celu zmiany ww. zezwolenia złóż wniosek, w którym określisz rodzaj zmiany. Wniosek z wymaganymi załącznikami możesz złożyć podczas wizyty w urzędzie lub listownie. Pamiętaj, żeby podłączyć oryginały dokumentów. Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 235.

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Biznes.gov.pl


Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz wykorzystywać firmowe samochody pomocniczo w stosunku do swojej podstawowej działalności gospodarczej, czyli wykorzystywać je do przewozów na potrzeby własne, musisz uzyskać zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne. W tym celu złóż odpowiedni wniosek, w którym  określisz rodzaj zgłoszonych pojazdów, i umów się na wizytę w urzędzie za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę. Wniosek z wymaganymi załącznikami możesz złożyć również listownie lub elektronicznie. Składając go przez Internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub ważnego kwalifikowanego certyfikatu

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się, dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 235.

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Biznes.gov.pl.


Jeśli chcesz wykonywać działalność w zakresie transportu drogowego, która dotyczy pośrednictwa przy przewozie rzeczy (towarów), musisz uzyskać odpowiednią licencję. Wniosek z wymaganymi załącznikami możesz złożyć podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę. Składając go przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Aby dokonać zmiany ww. licencji, określ we wniosku rodzaj zmiany. 

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się, dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 235.

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Biznes.gov.pl.


Jeśli chcesz przewozić osoby samochodem osobowym lub  pojazdem na 7-9 osób, musisz uzyskać licencję. We wniosku określ rodzaj pojazdu i wykonywanej działalności. Aby dokonać zmiany ww. licencji, określ we wniosku rodzaj zmiany. 

Wniosek z wymaganymi załącznikami możesz złożyć podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę. Składając go przez Internet, potrzebujesz profilu zaufanego lub ważnego kwalifikowanego certyfikatu

W przypadku braku terminów spróbuj ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktuj się, dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 235.

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie Biznes.gov.pl.


Jeśli chcesz zawiesić działalność w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym i pojazdem 7-9 osób, złóż zawiadomienie w tej sprawie, w którym określisz czas zawieszenia (nie dłuższy niż 12 miesięcy), i zwrócisz wypisy z licencji. Pamiętaj, że zawiadomienie powinno być złożone nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia. Zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów nastąpi po ustaleniu indywidualnie jej wysokości.

Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisie Biznes.gov.pl oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 235.


Jeśli chcesz zrzec się:

złóż wniosek, w którym określisz termin zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. 

Wizytę w urzędzie zarezerwujesz za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisie Biznes.gov.pl oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 235.


Jeśli z powodu zniszczenia, zgubienia lub kradzieży potrzebujesz wtórnika licencji, zezwolenia, wpisu - złóż wniosek. W celu otrzymania dokumentu, umów się na wizytę w urzędzie za pomocą interaktywnego formularza w serwisie Umów Wizytę

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dzwoniąc pod numer telefonu: 41 36 76 235.

 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Komunikacji
Stanowisko ds. Transportu

Rynek 1

25-303 Kielce

telefon: 41 36 76 231

grzegorz.witkowski@um.kielce.pl

Powrót na początek strony