Nieodpłatna pomoc prawna

Skorzystaj z nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora, jesteś w trudnej życiowej sytuacji, masz problem w rozłożeniu długu na raty, spłacie pożyczek „chwilówek”, kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, odziedziczyłeś długi - skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie ma obowiązku składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis. Więcej na ten temat dowiesz się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Jeśli nie jesteś pewien, jakiego rodzaju pomocy potrzebujesz - wypełnij krótką ankietę, która pomoże znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Ankieta dostępna na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach https://poradnictwo.netlify.app 

W celu skorzystania z bezpłatnej porady prawnej, umów się na wizytę:

  • za pomocą formularza dostępnego pod linkiem,
  • telefonicznie pod numerem telefonu: 41 36 76 703 (od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30).

Z uwagi na okres epidemii, są realizowane dwie formy udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej bezpośrednia obsługa  w punktach  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego  oraz  możliwość korzystania z porad prawnych  za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość ( np.: porada telefoniczna). Podczas rejestracji na wizytę należy wskazać preferowaną formę porady  (bezpośrednia lub telefoniczna).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Pamiętaj, że osoby, które przyjdą bezpośrednio do danego punktu porad prawnych bez wcześniejszego umówienia terminu nie uzyskają porady. Kobiecie w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.


 

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej

Strycharska 6
25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 703

pomocprawna@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl

Jak się przygotować się do wizyty?
Komponent "Wpis kalendarza" nie zawiera danych do wyświetlenia.

Starając się o poradę w wybranym punkcie należy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby dostarczyć prawnikowi wszystkie dokumenty dotyczące sprawy, w szczególności: umowy, akty notarialne, pisma urzędowe.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.


Po wizycie

Po wizycie przekaż nam opinie. W tym celu możesz:

  • wypełnić części B karty pomocy bezpośrednio po uzyskaniu pomocy (dostępnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego)
  • poinformować nas telefonicznie pod numerem: 41 36 76 400;
  • wysłać maila na adres: pomocprawna@um.kielce.pl;
  • przeslać list na adres: Urząd Miasta Kielce, Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce. 

Ważne, żeby ww. opinii wskazać numer Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej lub Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, w którym udzielana była opiniowana pomoc prawna lub świadczone poradnictwo obywatelskie.

 

 
 
 
 
 
 

korzystanie_z_zasobow_internetu.jpg

Powrót na początek strony