Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City

W dniu 09 czerwca 2022 roku Rada Miasta Kielce uchwałą Nr LXII/1256/2022 przyjęła dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Przyjęta Strategia jest dokumentem ambitnym i nowoczesnym, ale równocześnie realnym oraz wykonalnym, gdyż tylko zrealizowanie wszystkich postawionych celów i założeń pozwoli na osiągnięcie naszej wizji miasta w roku 2030. Ponadto Strategia jest zgodna z dokumentami nadrzędnymi i bazuje na starannie przeprowadzonej diagnozie stanu obecnego Kielc - jest zatem wiarygodna. Przy tworzeniu dokumentu inspirowaliśmy się doświadczeniami innych miast i trendami rozwojowymi z całego świata. Miasto inteligentne jako dominujący kierunek rozwojowy ma być impulsem do działania popartym w realizacji sprawdzonymi doświadczeniami liderów w zakresie wdrażania tej idei. W trakcie opracowywania Strategii przede wszystkim jednak czerpaliśmy z doświadczeń i opinii mieszkańców Kielc.


 STRATEGIA #KIELCE2030.png

 


Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 415

/kielcestrategia2030

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Analiza i diagnoza stanu zastanego dla Miasta Kielce PDF 4.79 MB
2. Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030 w kierunku Smart City PDF 21.35 MB
3. Formularz zgłaszania propozycji projektowych do strategii rozwoju miasta Kielce 2030 fiszka projektowa..docx DOCX 72.84 KB
4. Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030 w kierunku Smart City.pdf PDF 6.77 MB

Bieżące informacje na temat prac nad Strategią Rozwoju Miasta


Powrót na początek strony