Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City

Trwają prace nad „Strategią Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. Dokument zostanie opracowany w oparciu o szereg wykonanych już wcześniej analiz i zebranych materiałów. Za jego realizację odpowiedzialny będzie zespół projektowy firmy CPOINT Sp. z o.o., wyłoniony w przetargu publicznym. Strategia rozwoju ma pomóc opracować podejście Kielc do modelu tzw. inteligentnych miast. Chodzi nie tylko o zastosowanie w życiu codziennym nowych technologii. To także analiza i wykorzystywanie zmieniających się uwarunkowań społecznych, trendów ekonomicznych czy zachowań mieszkańców. Istotny, w przygotowaniu koncepcji, będzie głos mieszkańców i ekspertów. Będą prowadzone konsultacje również z interesariuszami strategii. Dzięki strategii i zawartym w niej rozwiązaniom miasto będzie mogło sprawnie reagować na pojawiające się szanse i zagrożenia, również w najbardziej nieprzewidywalnych sytuacjach. Koniec prac nad dokumentem przewidziany jest na grudzień tego roku.

 

 

W toku dotychczasowych prac określono poniższe cele strategiczne:

Dane adresowe

Urząd Miasta Kielce

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej
Stanowisko ds. Analiz Strategicznych

ul. Strycharska 6

25-659 Kielce

telefon: 41 36 76 415

/kielcestrategia2030

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Analiza i diagnoza stanu zastanego dla Miasta Kielce PDF 4,79 MB
2. Formularz konsultacyjny - Strategia Miasta Kielce DOCX 63,83 KB
3. Macierz oddziaływań.png PNG 1,36 MB
4. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce PDF 474,91 KB
5. Opinia RDOŚ.pdf PDF 364,63 KB
6. Prognoza Kielce Master 2021.12.29.pdf PDF 8,82 MB
7. Rekomendacje dla Miasta Kielce na potrzeby przyszłej „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” PDF 1,27 MB
8. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w Kierunku SMART CITY PDF 4,75 MB
9. Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030 w kierunku Smart City - projekt listopad 2021 PDF 12,35 MB
10. Załącznik do raportu z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w Kierunku SMART CITY PDF 1,52 MB
11. Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Prezydenta Miasta Kielce PDF 465,35 KB

Bieżące informacje na temat prac nad Strategią Rozwoju Miasta


Powrót na początek strony